A Tanári Műhely következő programja

2014. április 13-án, vasárnap
látogatás a Láthatatlan Kiállításra:
"Egy óra kalandozás teljes sötétségben, vak vezető kíséretében."

A Láthatatlan Kiállítás a nem látók és a látók világát igyekszik közelíteni egymáshoz, és pozitív élményeken keresztül tanítja meg, hogyan segíthetjük, s miképpen érthetjük meg őket.
A kiállításról további információk találhatók a http://www.lathatatlan.hu/ oldalon.

A program:
Találkozó 15:00-kor a Millenárison, a Láthatatlan Kiállítás bejárata előtt.
Térkép: http://goo.gl/eD3EbH
A vezetés 15:30-kor indul.
A belépőjegy ára: 1700 Ft.
A kiállítás megtekintése után a helyszínen beszélgetés a tapasztalatokról, élményekről.

Kérünk mindenkit, aki jönne, jelentkezzen be az esemény Facebook oldalán, hogy tudjuk, nagyjából hány résztvevőre számíthatunk:
https://www.facebook.com/events/487555828037616/
A Tanári Műhely következő programja

2014. március 11-én kedden, kivételesen 17:30 órai kezdettel,
a Déli épület földszintjén lévő 0-823 Kitaibel Pál teremben

1. Filmvetítés: Tűzszekerek

Ajánlás: Az élet legkülönbözőbb területein igaz, hogy nagy célokat, csak szívós kitartással, kemény munkával lehet elérni. Hugh Hudson rendező Tűzszekerek című Golden Globe– és Oscar-díjas filmje izgalmas kérdést feszeget: Mi adhat erőt egy fiatalnak, ahhoz, hogy emberfeletti akarással és kitartással küzdjön egy nagy cél eléréséért. A film két hősét különböző célok mozgatják, de közös bennük az akarás, ami meg is hozza mindkettejük számára az eredményt. A mondanivaló mellett a színészi játék, a rendezés, a képek és a zene együtt teszik remekművé a filmet.

2. Beszélgetés a filmről.
A Tanári Műhely következő vendége a     

Mikulás

2013. december 3-án, kedden 18:15 órai kezdettel,
a helyszín kivételesen nem a Kitaibel Pál terem, hanem az Ásványtár (Déli épület, fszt.)

Program:
1. Nyitókórus és zenélés (az előadók évfolyamtársaitok)
2. Mikulásvárás, közös éneklés
3. A Mikulás érkezése, ajándékosztás
4. Kötetlen beszélgetés, csemegézés
Minden elsős tanárszakos hallgatót szeretettel várunk,
a Szervezők
A Tanári Műhely következő plenáris előadása:     

Dávid Gyula:

A tömeg eredete és a Higgs-mező

november 26-án, kedden 18:15 órai kezdettel
a Déli épület földszintjén lévő 0-823 Kitaibel Pál teremben.

2012. júliusában jelentették be az évtizedek óta keresett Higgs-részecske felfedezését.
Vajon miért olyan fontos a részecskefizika Standard Modelljének ez az utolsó – végre már nem hiányzó – alkotórésze, és miért játszik igen speciális szerepet a modellben?
Miért mondjuk azt, hogy a Higgs-mező "ad tömeget" a többi részecskének? Egyáltalán: hogyan lehet a részecskéknek "tömeget adni"? És mi köze a Higgs-részecskének a Higgs-mezőhöz?
E kérdések között igyekszik rendet teremteni az előadás.
Végül arról is szó lesz, mi köze Peter Higgs és Francois Englert 2013-ban fizikai Nobel-díjjal jutalmazott felismeréséhez egy régi, az ötvenes években az ELTE-n született, de elfelejtett relativitáselméleti eredménynek.
A történet nem csak fizikusoknak érdekes.

Az előadás fóliái: [pdf] (5,2MB)
További ajánlott linkek: http://atomcsill.elte.hu/program/kivonat/2013-2014/3b
A Tanári Műhely következő foglalkozása:     

Beszélgetés a filmről:
Jan Sverak: Kolja (1997)
Oscar- és Golden Globe-díjas cseh játékfilm
A beszélgetést vezeti: Juhász András

november 19-én, kedden 18:15 órai kezdettel
a Déli épület földszintjén lévő 0-823 Kitaibel Pál teremben.

Az elmúlt héten közösen megnéztük Jan Sverák cseh rendező „Kolja” c. Oscar-díjas filmjét. A film, ahogy a többi művészet is, azzal több a szórakoztatásnál, hogy sajátos látásmódjával gondolatokat ad. Akkor igazán jó a film, ha megnézve kicsit többek lettünk általa, mint előtte. Ehhez azonban az élményt fel kell dolgozni.

A film megbeszélésére a múlt héten már nem volt idő, ezért most kedden, a szokásos időben és helyen ez lesz a közös programunk. Várunk mindenkit aki látta a filmet, de azokat is, akik a múlt héten nem voltak velünk!

Bízunk abban, hogy a beszélgetés számukra is érdekes lesz és kedvet kapnak a film utólagos megnézéséhez is. Ebben segit az is, hogy a film élményét a kulcsfontosságú jelenetek megkeresésével és ismételt bejátszásával elevenítjük fel.

Reméljük, hogy így közelebb kerül hozzánk közelmúltunk történelme, jobban megérthetjük szüleink, nagyszüleink világát, történeteit. Mint leendő tanároknak, nem kevésbé fontos számunkra a szereplők lélektani karakterét, annak változásait megfejteni, és így a film sikerének igazi titkát megtalálni.
A Tanári Műhely következő foglalkozása:     

Jan Sverak: Kolja (1997)
Oscar- és Golden Globe-díjas cseh játékfilm

november 12-én, kedden 18:15 órai kezdettel
a Déli épület földszintjén lévő 0-823 Kitaibel Pál teremben.

Ajánlás: A tanári munka összetett. Az elsődleges kétségtelenül a biztos szaktárgyi tudás átadása, de ezek mellett a tanárnak általános műveltséget, értékszemléletet is közvetítenie kell. Erre a feladatra fel kell készülni. A művészetek, kiemelten a minőségi film, szórakoztatva és sokoldalúan képes segíteni ezt a felkészülést.

A Kolja című film a cseh rendszerváltást megelőző időben, Prágában játszódik. Ironikus humorral mutatja be a szovjet blokk országaira jellemző „szocializmus” hétköznapjait. Ilyen szempontból a film egyfajta kordokumentum, segít megérteni közelmúltunkat, és ezáltal jelenünket is. A történetnek azonban van egy izgalmas lélektani olvasata is, ami számunkra talán még a társadalmi-történeti vonatkozásánál is érdekesebb. Az értékes tartalmat színvonalas színészi játék, kiváló operatőri munka és kisérőzene közvetíti.
A TTK Tanári Műhely soron következő plenáris előadása     

Hanga Zoltán:

Mi az a zoopedagógia?

november 5-én, kedden 18:15 órai kezdettel

a Déli épület földszintjén lévő 0-823 Kitaibel Pál teremben.

Egy állatkert sok mindenre jó. Szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget biztosít, menedéket nyújt a veszélyeztetett fajoknak, kutatja az élővilág titkait és természetesen oktat, tanít, nevel és ismereteket terjeszt. Valójában a közoktatási intézmények után az állatkertek a legnagyobb pedagógiai szolgáltatók. De vajon mi a mondanivalója ezeknek a bemutatóhelyeknek? Milyen pedagógiai lehetőségeket kínálnak? Hogyan lehet ezeket beleépíteni az oktató-nevelő munkába? És vajon mi a bánat lehet az a zoopedagógia? Ezekről a kérdésekről is szó esik majd Hanga Zoltán állatkerti szóvivő előadásában.
A Tanári Műhely október 8-ai és 15-ei, szakonkénti programjai

A BTK-TTK és INFO-TTK szakpáros diákok számára a második héten (október 15.) 18.15-től a Tanári Műhely termében (Kitaibel-terem, 0-823) Weiszburg Tamás vezet beszélgetést, valamint Romhányi Anikó (matematika-rajz szakos tanár) folytatja a Tatán megkezdett vizuális kultúra alapozó foglalkozást.


szakpár2013. október 8.2013. október 15.
biológia - fizikafizikabiológia
biológia - földrajzbiológiaföldrajz
biológia - kémiabiológiakémia
biológia - környezettankörnyezettanbiológia
biológia - matematikamatematikabiológia
biológia - BTK/INFObiológiavizuális kult.
fizika - földrajzfizikaföldrajz
fizika - kémiafizikakémia
fizika - matematikafizikamatematika
fizika - BTK/INFOfizikavizuális kult.
földrajz - kémiakémiaföldrajz
földrajz - környezettankörnyezettanföldrajz
földrajz - matematikaföldrajzmatematika
földrajz - BTK/INFOföldrajzvizuális kult.
kémia - matematikakémiamatematika
kémia - BTK/INFOkémiavizuális kult.
környezettan - matematikakörnyezettanmatematika
környezettan - BTK/INFOkörnyezettanvizuális kult.
matematika - BTK/INFOmatematikavizuális kult.


Részletes szakmai programok:

Biológia:
2013. október 8. és 2013. október 15. 18:15 – azonos program:
Helyszín: okt. 8-án: Déli tömb, 0.823. Kitaibel Pál terem,
okt. 15-én: Déli tömb, 7.110. szakmódszertani szemináriumi terem
Karkus Zsolt: "Az egyetemen és utána – Fórum a biológiatanárképzés tartalmáról, a hallgatók eddigi tapasztalatairól, a végzés után várható szaktanári perspektívákról"

Fizika:
2013. október 8.
Helyszín: Északi tömb, 4.52. Sas Elemér terem
18.15–18.45 Beszélgetés az első hónap egyetemi tapasztalatairól – vendégek: Bérces György, Juhász András, Tasnádi Péter, Tél Tamás – a beszélgetést vezeti Király Andrea évfolyamfelelős
18.45–19.15 Jenei Péter: Érdekes, látványos fizikai kísérletek (bemutató)

Földrajz:
2013. október 8. és 2013. október 15. 18:15 – azonos program:
Helyszín: Déli tömb, 1. 105. Sárfalvi Béla terem
Beszélgetés az első hónap egyetemi tapasztalatairól (a beszélgetést vezeti Mari László évfolyamfelelős)
Beszélgetés a földrajztanár szerepéről, lehetőségeiről, akitől kérdezni lehet: Gábris Gyula professor emeritus, a Magyar Földrajzi Társaság elnöke

Kémia:
A Tanári Műhely első kémia szakos programjai:
Téma: Hogyan neveljünk jó kutatókat?
Találkozás olyan sikeres kutatókkal, illetve egyetemi oktatókkal, akik számára majd egykor a mostani kémia tanár szakos hallgatóknak kell utánpótlást nevelni.
2013. október 8. 18.15–19.45; Kémia épület, I. em. 160. terem:
Előadó: Prof. Dr. Mátyus Péter, a Semmelweis Egyetem Szerves Vegytani Intézetének vezetője, a Magyar Kémikusok Egyesületének volt elnöke (ő az akadémiai szférából jön, és a preparatív gyógyszerkutatásban is dolgozott sok éven keresztül).
2013. október 15. 18.15–19.45; Kémia épület, I. em. 160. terem:
Előadó: Dr. Szántay Csaba (ifj.), a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Hatóanyag Kutatási és Fejlesztési Főosztály, Szerkezetkutatási Osztályának vezetője (aki az ország máig legnagyobb NMR készülékével dolgozik).
Az előadások után beszélgetés az előadóval és a jelenlévő oktatókkal.
Beszámoló a Tanári Műhely október 8-ai és 15-ei kémia szakos programjairól:
http://www.chem.elte.hu/q/tanari-muhely-beszamolo-az-elso-foglalkozasrol

Környezettan – természetismeret:
A Tanári Műhely első Környezettan – természetismeret szakos programja:
2013. október 8. 18.15-tól
Helyszín: gyülekezés a Déli tömb, 1.502. szobánál
Ismerkedés, a félévkezdéssel kapcsolatos problémák, illetve a további, külső programok megbeszélése – a beszélgetést vezeti Angyal Zsuzsanna évfolyamfelelős

Matematika:
2013. október 8. és 2013. október 15. – azonos program:
Helyszín: Északi tömb, 0.99. terem
18.15-től Beszélgetés a matematikatanításról, valamint az egyetemkezdéssel kapcsolatos tapasztalatokról és problémákról – vendég: Surányi László (a Fazekas Gimnázium spec. mat. tagozatának tanára) – a beszélgetést vezeti: okt. 8-án: Vancsó Ödön, okt. 15-én: Keleti Tamás évfolyamfelelős
A klasszikus gimnázium célját Eötvös József röviden így foglalta össze: megtanít gondolkodni és beszélni. A rövid meghatározást lehet bővíteni, finomítani, de alapvetően ma is igaz. A gondolkodás és a beszéd szorosan összekapcsolódik. Értelmesen az tud beszélni, aki így is gondolkodik. A tanár munkaeszköze a nyelv és a beszéd.

A TTK Tanári Műhely soron következő plenáris előadása     

Prof. Balázs Géza:

„Amiről a beszédünk árulkodik — egy XXI. századi értelmiségi feladatai”

október 1-én, kedden 18:15 órai kezdettel

a Déli épület földszintjén lévő 0-823 Kitaibel Pál teremben.

Balázs Géza professzor az ELTE BTK, Mai Magyar Nyelvi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára. Oktatói és tudományos munkája mellett a nyelvművelés, a helyes beszéd elkötelezett apostola. „Tetten ért szavak” című műsorát naponta hallhatjuk a Kossuth Rádióban, de vezetője a Bolyai Önképző Műhelynek és alapító vezetője a Diákújságírók Országos Egyesületének is.
A Tanári Műhely következő foglalkozását     

HRASKÓ GÁBOR:

Interaktív barangolás a tudomány és áltudomány határterületén

címmel tartjuk szeptember 24-én, kedden 18:15 órai kezdettel

a Déli épület földszintjén lévő 0-823 Kitaibel Pál teremben.

Paranormális képességek, csillagjóslás, grafológia, homeopátia, összeesküvéselméletek... Igaz vagy hamis? Mi alapján dönthetünk és egyáltalán szükséges-e döntenünk? Az előadás során könnyeden, de azért lehetőleg tudományos módon közelítjük meg ezeket a kérdéseket.

Az előadó biológus végzettségű, de az informatika területén dolgozik. Tudományos újságíró, a magyarországi Szkeptikus Társaság és a Szkeptikus Társaságok Európai Tanácsának (ECSO) elnöke.

Az előadás előtt Vancsó Ödön tanár úr rövid (kb. 10 perces)
tájékoztatást tart a Klebelsberg Ösztöndíjról.
A Tanári Műhely következő foglalkozását     

Célok – Tervek – Lehetőségek

Hogyan, és mivel segítheti a „Tanári Műhely” az eredményes tanárképzést

címmel tartjuk szeptember 17-én, kedden 18:15 órai kezdettel

a Déli épület földszintjén lévő 0-823 Kitaibel Pál teremben.

Érdemes eljönni és tájékozódni!
A közös programkészítésre várunk minden tanár-jelöltet!
A Tanári Műhely első évközi foglalkozását szeptember 10-én kedden 18 órai kezdettel tartottuk meg a Déli épület földszintjén lévő 0-823 Kitaibel Pál előadóteremben. Az ülést Homonnai Zoltán professzor, a Kémiai Intézet és a Természettudományi Oktatásmódszertani Centrum (TTOMC) igazgatója vezette. A bevezető után az egybegyűlteket Surján Péter professzor, a TTK dékánja köszöntötte.

Meghívott előadónk Csépe Valéria professzor asszony, akadémikus, az MTA főtitkárhelyettese volt.

„Tudás vagy gondolkodásmód? – A természettudományok oktatásának kihívásai” címmel tartott előadást, s egy alig 10 éves interdiszciplináris tudomány – az agykutatás, a fejlődéslélektan és a pedagógia határterületén működő ún. „kognitív pszichológia” vizsgálati területeivel és eddigi eredményeivel foglalkozott. Bemutatta, hogy az emberi agy fejlődése és működése high-tech műszerek segítségével „in-situ” vizsgálható. Az eredmények szerint az agyunk kognitív teljesítményt meghatározó struktúrálódása életünk első két évtizede során kialakul, és ezután már alig változik. A kialakuló agyi struktúra kisebb részben születési adottság, döntően a külső ingerek fejlesztő hatásának, a tanulási folyamatoknak az eredménye. A műszeres vizsgálatok kimutatják, hogy a különböző kognitív tevékenységek során agyunk mely területei és milyen mértékben aktivizálódnak. A kutatások a tanári munka szempontjából hallatlanul izgalmasak és sokat ígérőek. Biztos támpontokat adhatnak ugyanis az eredményes iskolai munka három legfontosabb alapkérdésének a megválaszolásához, nevezetesen Mit? Mikor? és Hogyan? érdemes, illetve szükséges tanítani. Bár az előadó nem mondta, mégis feltételezhető, hogy a kognitív pszichológia hasonlóan forradalmasítja majd a közeljövő pedagógiáját, mint a röntgen és a modern képalkotó vizsgálati módszerek megjelenése az orvostudományt.

A jó hangulatú, érdekes és gondolatébresztő előadás után professzor asszony készségesen válaszolt a hallgatóság kérdéseire.

Az előadáson sokan voltunk, minden tanári szakterület képviseltette magát, de szeretnénk, ha még többen lennénk! A következő foglalkozáson – épp ezért – a Műhely céljait és működését szeretnénk közösen megbeszélni, kialakítani.

-- -
-- -
-- -
-- -
A megújuló tanárképzésben a reál szakos hallgatók számára a TTK szakmódszertani centruma (TTOMC)

Tanári Műhelyt

szervez, melynek célja, hogy a szakmai képzést széles körű értelmiségi képzéssé tágítsa és segítse ezzel a tanárjelöltek felkészülését későbbi rendkívül összetett munkájukra.

A Műhely időpontja:

keddenként este 18 és 20 óra között.

Helye:

Lágymányos, Déli tömb, 0-823 Kitaibel Pál terem.

Az első foglalkozás:

2013. szeptember 10-én.

Témája:

Csépe Valéria professzor asszony,
az MTA főtitkárhelyettese
(MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet)
előadása:

Tudás vagy gondolkodásmód?
A természettudományok oktatásának kihívásai
A Tanári Műhely

A tanári munka egyike a legszebb, de egyben a leginkább összetett, legnehezebb hivatásoknak. A tanároktól jogosan várja el a társadalom a szaktágyak alapos, biztos ismerete mellett a pedagógiai felkészültséget, de a széleskörű általános műveltséget, kiegyensúlyozott személyiséget is. Mindezekkel együtt a fiatalokkal foglalkozni jó, tanárnak lenni jó.

A „Tanári Műhely” célja

Reál szakos tanárok esetén az egyetemi képzés időkeretébe az alapvető szaktudományi és pedagógiai képzés is csak szűkösen fér bele. A megújuló tanárképzéshez csatlakozó „Tanári Műhely” célja, hogy a szakmai képzésre támaszkodva, azt széles körben általános értelmiségi képzéssé tágítsa, segítve ezzel a tanárjelöltek felkészülését későbbi rendkívül összetett munkájukra.
A Műhely számára az órarendben szabadon hagytuk a kedd este 18-20 óra közti időt, a foglalkozásokhoz termet (termeket) biztosítottunk. Szeretnénk, ha a foglalkozásokon való részvételt minden tanárjelölt saját elhatározásból tenné „kötelezővé” a maga számára. A részvételt nyilvántartjuk és bizonyos kedvezmények, lehetőségek biztosításával „honoráljuk” is. A Tanári Műhelyen való részvétel hangsúlyosan számítani fog pl. pályázati ajánlások esetén, ösztöndíjak elnyerésénél. A jövőben szeretnénk a kutató szakokhoz hasonlóan tehetséggondozó természettudományi tanári szakkollégiumot indítani, megteremtve ezzel a tanári „elit-képzés” szervezett formáját. Terveink szerint a leendő szakkollégium tagsága a Tanári Műhely legaktívabb tagjai közül kerülhetne ki.

A műhely-munka módszerei

Reál érdeklődésünk, és az egyetemen folyó intenzív szakmai képzés erősen meghatározza, néha be is szűkíti gondolkodásunkat, világlátásunkat. A leendő tanárok számára azonban különösen fontos, hogy észrevegyék, nem csak a saját szaktárgyaik érdekesek és fontosak. A szellemi horizontot tágítani kell. Ennek első lépése a nyitás a társtudományok felé, kiemelve a komplex látásmód előnyeit korunk globális problémáinak megértésében, vagy akár az áltudományok felismerésében, a természeti környezet és a társadalom bonyolult kapcsolatának megértésében. A tudománytörténet egyetemes kultúrtörténetté bővítése a bölcsésztudományok, a művészetek felé teszi magától értetődővé a nyitást. Az ember nem csak racionális, hanem emocionális lény is. Antoine de Saint-Exupéry, a „Kis Herceg” világhírű írója erre utal amikor így fogalmaz: „az igazán fontos dolgokat nem a szemével, hanem a szívével láthatja az ember”. A természettudomány szakos tanárok jobban megértik majd leendő tanítványaikat, ha a racionalitás mellett ezt a látásmódot is igyekeznek elsajátítani.
A fenti célok érdekében a Műhely munkáját tematikájában és módszerekben is változatosnak tervezzük. Az alapot a heti rendszerességgel (kedd 18-20 óra) rendezett tantermi foglalkozások jelentik. Ennek keretében bizonyos általános érdeklődésre számító témákat közös foglalkozásokon, szakértő előadók meghívásával dolgozunk fel, más esetekben a szűkebb szakterületek szétválnak és ugyanebben az időben külön foglalkozásokat tartanak. A tantermi programot kiscsoportos iskolalátogatások, közös filmvetítések, klub-szerű kiscsoportos beszélgetések, Budapest kulturális megismerése, környékbeli kisebb kirándulások, stb. egészítenék ki. Hosszabb távú programunkban szerepelnek hazai és határokon túli tanulmányi kirándulások is. Szeretnénk felkeresni a legrégebbi és leghíresebb magyar iskolákat (pl. Pannonhalma, Debrecen, Sárospatak, Nagyenyed, Selmecbánya, stb). Az így szerzett ismeretek és élmények a későbbiekben az osztályfőnöki munkában, a tanórán kívüli programok szervezésében, osztálykirándulások vezetése során biztosan hasznosulnak. Természetesen a „külső” programok kialakításában, megszervezésében és lebonyolításában számítunk az öntevékeny hallgatói csoportok érdemi segítségére. Örülnénk, ha a „hivatalos” programok kiegészítésére minél több hallgatói javaslat, kezdeményezés érkezne, beleértve a szervezés és lebonyolítás felvállalását is!
Utolsó módosítás: 2014.04.08. 07:43:51